Valokuvanäyttely Seilin saarella 16. kesäkuuta asti

posted in: Artikkelit | 0

Karujen tarinoiden saari. Spitaalisia, mielisairaita, toivottomuuteen tuomittuja. Vehmasta luontoa. Kevään ja kesän verraton kukkaisloisto. Karuja kallioita, vehmaita lehtoja. Seili kuhisee kiintoisaa elämää. Entisen sairaalan tiloissa tutkitaan nyt potilasta nimeltä meri: Saaristomeri, Itämeri. Meidän meremme.

Kun sairaalatoiminta loppui, Seilin rakennukset siirtyivät Turun yliopiston hallintaan. Seilistä tuli Saaristomeren tutkimuslaitoksen tukikohta, monitieteinen yksikkö toteuttamaan ja koordinoimaan saaristoon ja meriympäristöön liittyvää tutkimustoimintaa. Seili toimii myös yliopiston eri laitosten saaristoon liittyvien kurssien pitopaikkana.

Erittäin merkittävän kokonaisuuden muodostavat meriluonnon tilaa kuvastavat aikasarjat, joita Seilissä on kerätty viiden vuosikymmenen ajan: seurannassa ovat muun muassa meriluonnon eliöyhteisöt, meriveden suolapitoisuuden ja muiden ominaisuuksien muutokset. Seurannat tuottavat tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida ihmisen toiminnan seurauksia ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia meriluontoon.

Seili sijaitsee noin 30 kilometriä etelään Turusta, Airiston selän etelärannalla. Saarelle pääsee yhteysaluksella Nauvosta ja kesällä myös Rymättylän Hangasta. Seiliin järjestetään opastettuja päiväretkiä Turusta. Veneilijöitä varten on varattu niin sanottu Kirkkolaituri saaren itärannalla.

Seilin kirkon katveessa on hautausmaa, joka kätkee lukuisia puhuttelevia elämäntarinoita. Saarella kuoli 663 spitaalipotilasta. Kirkonpihan kellotapuli ja iso risti korostavat paikan erikoisuutta.

Saaren eteläosa on rehevää lehtoa, keskisaari avointa perinnemaisemaa ja pohjoisosa karua, havupuuvaltaista kalliomaata. Arvokkainta luontoa edustavat pähkinäpensaslehdot ja kalliokedot. Saarella kasvaa myös vaarantunut peltomaitikka ja silmälläpidettävä ketoneilikka.