Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasema (Seili) keskittyy Saaristomeren ja Itämeren alueen monitieteelliseen tutkimukseen, keskiössä on meriympäristön tilan pitkäaikaisseuranta. Asemalla järjestetään myös paljon Turun yliopiston sekä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kenttäkursseja, tutkijakouluja ja seminaareja, ja Seilissä työskentelee myös eri yliopistojen ja laitosten kenttätutkijoita